پروفیل زد 16 ضخامت 2 راهبران پترو فولاد

 پروفیل زد 16 ضخامت 2 راهبران پترو فولاد
  • کد محصول au43lw
  • سایز 140*2
  • برند راهبران پترو فولاد
  • طول شاخه 6
  • واحد کیلو گرم
  • محل تحویل اصفهان
  • وزن تقریبی 29.1
سینا کریمی
مدیر بازاریابی و فروش
09130909400
داوود کریمی
کارشناس فروش
09130909600
حسام فارسی
کارشناس فروش
09130909300
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتعملیات بیشتر
پروفیل زد 16 ضخامت 2 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*20*2.5 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*20*3 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*40*2.5 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*40*3 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*40*2 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 40*60*3 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 40*60*2.5 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 40*60*2 راهبران پترو فولاد پروفیل140*2اصفهانراهبران پترو فولاد 0 تومان
‫0/5 (0 امتیاز )
توزیع کننده های اصلی