پروفیل زد

پروفیل زد از زیر دسته پروفیل های مقاطع باز است که جهت ساخت و ساز سوله و سازه های فلزی صنعتی استفاده می شود پروفیل زد در ضخامت های 2، 2.5 و 3 تولید می شود اندازه های این پروفیل شامل ..................... می شود  معمولا پروفیل زد بصورت سفارشی تولید می شود که موارد مثل طول و ... با توجه به خواست مشتری تنظیم می شود

قیمت پروفیل زد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل زد 22 ضخامت 2 راهبران پترو فولاد پروفیل 22*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل زد 20 ضخامت 3 راهبران پترو فولاد پروفیل 20*3 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 راهبران پترو فولاد پروفیل 20*2.5 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل زد 20 ضخامت 2 راهبران پترو فولاد پروفیل 20*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل زد 18 ضخامت 3 راهبران پترو فولاد پروفیل 18*3 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 راهبران پترو فولاد پروفیل 18*2.5 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل زد 16 ضخامت 2 راهبران پترو فولاد پروفیل 140*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل زد 16 ضخامت 3 راهبران پترو فولاد پروفیل 16*3 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان