پروفیل درب و پنجره

پروفیل درب و پنجره به دسته از انواه پروفیل اطلاق می شود که برای ساخت چارچوب درب و پنجره استفاده می شود که شامل موارد زیر می باشد

  • پروفیل چارچوبی فرانسوی
  • پروفیل چارچوبی مکزیکی
  • پروفیل چارچوبی ساده
  • پروفیل درب و پنجره سپری
  • پروفیل درب و پنجره 507
  • پروفیل درب و پنجره 508
  • پروفیل درب و پنجره 509
پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره
تاریخ آخرین بروزرسانی : 10 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل درب و پنجره 509 راهبران پترو فولاد پروفیل 600*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل درب و پنجره 508 راهبران پترو فولاد پروفیل 600*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل درب و پنجره 507 راهبران پترو فولاد پروفیل 600*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل چارچوبی مکزیکی راهبران پترو فولاد پروفیل 6600*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل چارچوبی ساده راهبران پترو فولاد پروفیل 6600*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل چارچوبی فرانسوی راهبران پترو فولاد پروفیل 6600*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان