پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی به دسته ای از پروفیل ها گفته می شود که به قوطی نیز معروف است علت این نام گذاری شکل مقطع آنهاست که به شکل مربع یا مستطیل است.   پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل 30*20*2.5 راهبران پترو فولاد پروفیل 30*20*2.5 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*20*3 راهبران پترو فولاد پروفیل 30*20*3 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*40*2.5 راهبران پترو فولاد پروفیل 30*40*2.5 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*40*3 راهبران پترو فولاد پروفیل 30*40*3 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 30*40*2 راهبران پترو فولاد پروفیل 30*40*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 40*60*3 راهبران پترو فولاد پروفیل 40*60*3 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 40*60*2.5 راهبران پترو فولاد پروفیل 40*60*2.5 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان
پروفیل 40*60*2 راهبران پترو فولاد پروفیل 40*60*2 اصفهان راهبران پترو فولاد 0 تومان